اعلام حریق

پرسش و پاسخ تفاوت اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر زتا

پنل اعلام حریق زتا

پرسش و پاسخ تفاوت اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر زتا

حداکثر چند المان در سیستم های متعارف زتا بر روی هر زون قرار میگیرد؟

در هر زون در سیستم های متعارف زتا 32 المان قرار می گیرد.

در سیستم متعارف زتا چند خط آژیر در حالت عمومی تعریف شده است؟

در تابلوهای متعارف زتا 6، 8،16،24 مداری ، 4 خط آژیر عمومی تعریف شده است.

آیا در سیستم های متعارف زتا امکان استفاده از تکرار کننده وجود دارد؟

بله، در تابلوهای مدل (M+ 8 ، 16 ، 24 مداری) امکان استفاده از تکرار کننده وجود دارد.

آیا در سیستم های متعارف زتا آژیر مستقل تعریف شده است؟

بله، در تابلوهای(M+8 ، 16 ، 24 مداری) امکان اضافه کردن برد جهت تبدیل آژیر عمومی به آژیر مستقل وجود دارد.

در سیستم متعارف زتا، چند خط آژیر مستقل تعریف شده است؟

در حالت آژیر مستقل به ازای هر زون یک زون آژیر مستقل تعریف شده است.

در سیستم های اعلام حریق ارتفاع مجاز نصب شاسی دستی چقدر است؟

ارتفاع نصب شاسی دستی 140 cm از کف تمام شده می باشد.

در سیستم های اعلام حریق ارتفاع مجاز نصب تابلوهای کنترل چقدر است؟

ارتفاع مجاز نصب تابلو کنترل از کف امام شده تا کف تابلو 140 cm می باشد.

در سیستم های اعلام حریق ارتفاع مجاز نصب آژیرها چقدر است؟

در سیستم های اعلام حریق ارتفاع آژیرها 220 cm می باشد.

در سیستم اعلام حریق حداقل فاصله تجهیزات اعلام حریق از تاسیسات برقی و مکانیکی چقدر است؟

حداقل فاصله تجهیزات برقی و مکانیکی 60 cm می باشد.

آیا در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر زتا آژیرها بر روی لوپ قرار میگیرند؟

درسیستم اعلام حریق زتا تمامی تجهیزات اعم از دتکتورها، شاسی ها، آژیر و … روی لوپ آدرس پذیر قرار میگیرند.

حداکثر چند المان در سیستم های آدرس پذیر زتا در هر لوپ می توان نصب کرد؟

در هر لوپ آدرس پذیر زتا حداکثر 250 دتکتور می توان نصب کرد.

حداکثر طول لوپ در سیستم آدرس پذیر زتا چقدر است؟

حداکثر طول لوپ این سیستم ها 2000 متر( 2 کیلومتر) است.

آیا در سیستم آدرس پذیر زتا امکان استفاده از چراغ نشانگر وجود دارد؟

بله، جهت بررسی آسانتر محل دقیق حریق می توان از چراغ نشانگر استفاده نمود.

در سیستم آدرس پذیر زتا نحوه آدرس دهی تجهیزات به چه صورت می باشد؟

امکان آدرس دهی هم بصورت نرم افزاری و هم بصورت سخت افزاری(استفاده از دیپ سوئیچ مثبت قطعات) وجود دارد

آیا در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر زتا امکان شبکه کردن تابلو ها وجود دارد؟

بله، امکان شبکه کردن تابلو ها تا 62 پنل وجود دارد

آیا در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر زتا امکان ارتباط با BMSوجود دارد؟

بله، در اعلام حریق آدرس پذیر زتا می توان از خروجی مناسب جهت ارتباط مستقیم با BMSاستفاده نمود.

آیا در سیستم اعلان حریق آدرس پذیر زتا امکان استفاده از پرینتر وجود دارد؟

بله، امکان استفاده از پرینتر خارجی با پورت مناسب و پرینتر داخلی(بصورت نصب بر روی درب تابلو) وجود دارد.

آیا در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر زتا امکان ارتباط آژیر متعارف وجود دارد؟

بله، تابلوهای آدرس پذیر زتا دارای 2 خروجی آژیر متعارف هستند.

آیا در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر زتا امکان استفاده از رله های خروجی مناسب جهت کنترل تجهیزات جانبی وجود دارد؟

بله، می توان تجهیزات جانبی را با رله های موجود کنترل کرد.

در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر زتا حداکثر تعداد آژیر بر روی هر لوپ چقدر است؟

حداکثر امکان استفاده از 64 آژیر وجود دارد.

در صورتی که تعدادی تجهیز متعارف پروژه وجود داشته باشد، چگونه می توان در سیستم آدرس پذیر ارتباط پیدا کنند؟

در سیستم آدرس پذیر زتا می توان از زون مانیتور جهت ارتباط تجهیرات متعارف با تابلو آدرس پذیر استفاده نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *