نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

کنترل پنل 18 زون زیتکس مدل ZX-1800-18

پنل مرکزی 16 زون زیتکس مدل ZX-1800-16

تعداد زون در هر دستگاه : 16عدد منبع تغذیه داخلی دستگاه : 24 ولت DC نوع پروتکل : متعارف استاندارد طراحی : EN54-4,2 ابعاد : 425x275x125 میلیمتر وزن : 2.2 کیلوگرم جنس بدنه : ABS مقاوم در برابر حرارت

کنترل پنل 16 زون زیتکس مدل ZX-1800-16

پنل مرکزی 16 زون زیتکس مدل ZX-1800-16

تعداد زون در هر دستگاه : 16عدد منبع تغذیه داخلی دستگاه : 24 ولت DC نوع پروتکل : متعارف استاندارد طراحی : EN54-4,2 ابعاد : 425x275x125 میلیمتر وزن : 2.2 کیلوگرم جنس بدنه : ABS مقاوم در برابر حرارت

کنترل پنل 14 زون زیتکس مدل ZX-1800-14

پنل مرکزی 14 زون زیتکس مدل ZX-1800-14

تعداد زون در هر دستگاه : 14عدد منبع تغذیه داخلی دستگاه : 24 ولت DC نوع پروتکل : متعارف استاندارد طراحی : EN54-4,2 ابعاد : 425x275x125 میلیمتر وزن : 2.2 کیلوگرم جنس بدنه : ABS مقاوم در برابر حرارت

کنترل پنل 12 زون زیتکس مدل ZX-1800-12

پنل مرکزی 12 زون زیتکس مدل ZX-1800-12

تعداد زون در هر دستگاه : 12عدد منبع تغذیه داخلی دستگاه : 24 ولت DC نوع پروتکل : متعارف استاندارد طراحی : EN54-4,2 ابعاد : 425x275x125 میلیمتر وزن : 2.2 کیلوگرم جنس بدنه : ABS مقاوم در برابر حرارت

کنترل پنل 10 زون زیتکس مدل ZX-1800-10

پنل مرکزی 10 زون زیتکس مدل ZX-1800-10

تعداد زون در هر دستگاه : 10 عدد منبع تغذیه داخلی دستگاه : 24 ولت DC نوع پروتکل : متعارف استاندارد طراحی : EN54-4,2 ابعاد : 425x275x125 میلیمتر وزن : 2.2 کیلوگرم جنس بدنه : ABS مقاوم در برابر حرارت

کنترل پنل 8 زون زیتکس مدل ZX-1800-8

پنل مرکزی 8 زون زیتکس مدل ZX-1800-8 تعداد زون در هر دستگاه : 8 عدد منبع تغذیه داخلی دستگاه : 24 ولت DC نوع پروتکل : متعارف استاندارد طراحی : EN54-4,2 ابعاد : 425x275x125 میلیمتر وزن : 2.2 کیلوگرم جنس بدنه : ABS مقاوم در برابر حرارت

کنترل پنل 6 زون زیتکس مدل ZX-1800-6

پنل مرکزی 6 زون زیتکس مدل ZX-1800-6

تعداد زون در هر دستگاه : 6 عدد منبع تغذیه داخلی دستگاه : 24 ولت DC نوع پروتکل : متعارف استاندارد طراحی : EN54-4,2 ابعاد : 425x275x125 میلیمتر وزن : 2.2 کیلوگرم جنس بدنه : ABS مقاوم در برابر حرارت

کنترل پنل 4 زون زیتکس مدل ZX-1800-4

پنل مرکزی 4 زون زیتکس مدل ZX-1800-2

تعداد زون در هر دستگاه : 2 عدد منبع تغذیه داخلی دستگاه : 24 ولت DC نوع پروتکل : متعارف استاندارد طراحی : EN54-4,2 ابعاد : 425x275x125 میلیمتر وزن : 2.2 کیلوگرم جنس بدنه : ABS مقاوم در برابر حرارت

کنترل پنل 2 زون زیتکس مدل ZX-1800-2

پنل مرکزی 2 زون زیتکس مدل ZX-1800-2

تعداد زون در هر دستگاه : 2 عدد منبع تغذیه داخلی دستگاه : 24 ولت DC نوع پروتکل : متعارف استاندارد طراحی : EN54-4,2 ابعاد : 425x275x125 میلیمتر وزن : 2.2 کیلوگرم جنس بدنه : ABS مقاوم در برابر حرارت

کنترل پنل اعلام حریق زیتکس

پنل سیستم اعلام حریق زیتکس

پنل مرکزی اعلام حریق زیتکس از 2 تا 18 زون عرضه می شود . کنترل پنل اعلام حریق Zitex مدل ZX-1800 N یکی از مدل های کنترل پنل اعلام حریق زیتکس سری 1800 می باشد.