نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

مرکز کنترل متعارف 18 زون سنس سری PC5

6,050,000 تومان
 • مدل : SENS-MC5
 • سیستم : کانونشنال
 • تعداد زون : 18
 • سازگار با : EN54-2,4 & ISIR3707
 • تعداد باتری : دو عدد باتری ۴.۵ آمپر ۱۲ ولت

مرکز کنترل متعارف 16 زون سنس سری PC5

5,600,000 تومان
 • مدل : SENS-MC5
 • سیستم : کانونشنال
 • تعداد زون : 16
 • سازگار با : EN54-2,4 & ISIR3707
 • تعداد باتری : دو عدد باتری ۴.۵ آمپر ۱۲ ولت

مرکز کنترل متعارف 14 زون سنس سری PC5

5,200,000 تومان
 • مدل : SENS-MC5
 • سیستم : کانونشنال
 • تعداد زون : 14
 • سازگار با : EN54-2,4 & ISIR3707
 • تعداد باتری : دو عدد باتری ۴.۵ آمپر ۱۲ ولت

مرکز کنترل متعارف 12 زون سنس سری PC5

4,850,000 تومان
 • مدل : SENS-MC5
 • سیستم : کانونشنال
 • تعداد زون : 12
 • سازگار با : EN54-2,4 & ISIR3707
 • تعداد باتری : دو عدد باتری ۴.۵ آمپر ۱۲ ولت

مرکز کنترل متعارف 10 زون سنس سری PC5

4,260,000 تومان
 • مدل : SENS-MC5
 • سیستم : کانونشنال
 • تعداد زون : 10
 • سازگار با : EN54-2,4 & ISIR3707
 • تعداد باتری : دو عدد باتری ۴.۵ آمپر ۱۲ ولت

مرکز کنترل متعارف 8 زون سنس سری PC5

4,200,000 تومان
 • مدل : SENS-MC5
 • سیستم : کانونشنال
 • تعداد زون : 8
 • سازگار با : EN54-2,4 & ISIR3707
 • تعداد باتری : دو عدد باتری ۴.۵ آمپر ۱۲ ولت

مرکز کنترل متعارف 6 زون سنس سری PC5

4,150,000 تومان
 • مدل : SENS-MC5
 • سیستم : کانونشنال
 • تعداد زون : 6
 • سازگار با : EN54-2,4 & ISIR3707
 • تعداد باتری : دو عدد باتری ۴.۵ آمپر ۱۲ ولت

مرکز کنترل متعارف 4 زون سنس سری PC5

4,090,000 تومان
 • مدل : SENS-MC5
 • سیستم : کانونشنال
 • تعداد زون : 4
 • سازگار با : EN54-2,4 & ISIR3707
 • تعداد باتری : دو عدد باتری ۴.۵ آمپر ۱۲ ولت

مرکز کنترل متعارف 2 زون سنس سری PC5

4,040,000 تومان
 • مدل : SENS-MC5
 • سیستم : کانونشنال
 • تعداد زون : 2 عدد
 • سازگار با : EN54-2,4 & ISIR3707
 • تعداد باتری : دو عدد باتری ۴.۵ آمپر ۱۲ ولت